RC “ZELDA” paspārnē izveidots Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls

2010.gada 14.septembrī RC "ZELDA" paspārnē tika izveidots Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls, lai stiprinātu garīgās veselības jomā aktīvo interešu aizstāvības organizāciju efektīvāku sadarbību un lai sekmīgāk ietekmētu konkrētus, psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem būtiskus jautājumus.

Šobrīd sadarbības tīklā iesaistījušās vairākas sabiedriskās organizācijas:

  • Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"
  • Latvijas Māsu apvienības Garīgās veselības aprūpes māsu apvienība
  • Biedrība "Paspārne"
  • Biedrība "Latvijas garīgās veselības asociācija"
  • Starpnozaru sadarbības biedrība "Daiva"
  • Nodibinājums "Fonds Kopā"
  • Biedrība "Gaismas stars"
  • Biedrība "Latvijas iniciatīvas grupa psihiatrijā"
  • Jūrmalas invalīdu biedrība "Anima"
  • Biedrība "Bez panikas"

Tāpat arī sadarbības tīklā iesaistījušies individuālie biedri – psihiatrijas pakalpojumu lietotāji.

Sadarbības tīkla ietvaros tiks identificētas iespējamās sadarbības jomas, notiks informācijas apmaiņa par organizāciju aktivitātēm un sniegtajiem pakalpojumiem, tiks veidotas kopīgas sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī tiks saskaņotas aktivitātes likumdošanas un politikas plānošanas dokumentu izmaiņu veicināšanā jautājumos, kas skar psihiatrijas pakalpojumu lietotājus.

Sadarbības tīkla darbība uzsākta RC "ZELDA" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 


Comments are closed.