Veikta ārvalstu labās prakses izpēte par izglītības un nodarbinātības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Šī gada aprīlī RC ZELDA pētniekiem pievienojās Naila Kirimova (Azerbaidžāna), kura Atvērtās sabiedrības institūta finansētā stažēšanās projekta ietvaros veica pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pētījumā analizēta ārvalstu labā prakse nodrošinot pieejamību izglītībā un nodarbinātībā cilvēkiem ar invaliditāti. Ņemot vērā līdz šim Latvijā mazpētīto ārvalstu pieredzi, attiecībā uz kvotu sistēmu nodarbinātībā, N. Kirimova analizējusi arī viņasprāt kvotu sistēmas piemērošanā veiksmīgāko valstu (Francija, Japāna, Vācija un Austrija) pieredzi.

N. Kirimovas veiktais pētījums angļu valodā ir pieejams šeit .


Comments are closed.