2013

RC Zelda viedoklis par pirmo Latvijas Republikas ziņojumu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu

2013. gada 2. decembrī RC „Zelda” iesniedza Labklājības ministrijai savus komentārus par Labklājības ministrijas sagatavoto pirmo Latvijas Republikas ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. RC ZELDA iesniegtais viedoklis pieejams šeit. Publicēts 03-12-2013

Publicēts pētījums par sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību

Autori: Linda Bērziņa, Džeordžiana George, Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Santa Skirmante Pētījuma ziņojumu izdevusi biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar Atvērtās sabiedrības fondu finansiālo atbalstu. Šis ziņojums publicēts Atvērtās sabiedrības fondu finansētā projekta “Ceļā uz ANO Konvencijas … Continue reading

RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu ANO Cilvēktiesību komitejai par ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi

Biedrība RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību ievērošanu ANO Cilvēktiesību komitejai. Ziņojums tapis, reaģējot uz publicēto ANO Cilvēktiesību komitejas 109. sesijas dienaskārtību[1]. 109. sesija norisināsies laikā no šī gada 14. oktobra līdz 1. novembrim, … Continue reading

Publicēts Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojums un Latvijas valdības atbilde par komitejas 2011. gada 5-15. septembra vizīti Latvijā

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) ir gandarīta par Latvijas Republikas Ministru kabineta šī gada 30. jūlijā pieņemto lēmumu, atļaujot noņemt ierobežotas pieejamības statusu Eiropas Padomes (EP) Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas novēršanas … Continue reading

RC ZELDA atzinums par Labklājības ministrijas sagatavotajām Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. -2020. gadam

2013. gada 1. augustā MK valsts sekretāru sanāksmē tika izsludinātas Labklājības ministrijas (LM) “Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. – 2020. gadam”, kuru sagatavošanas darba grupā aktīvi piedalījās arī biedrība RC ZELDA. Lai gan ZELDA kopumā atbalsta šo projektu, uzskatot, ka … Continue reading

Personām ar ierobežotu rīcībspēju ir tiesības 2013.gada 1.jūnijā piedalīties pašvaldību vēlēšanās!

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, tai skaitā visām personām ar ierobežotu rīcībspēju. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot … Continue reading

Cilvēktiesību pārkāpumi tiesu darbā

2013.gada 26.martā Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC „ZELDA”) vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lugumu iesniegt protestus par vairākiem rajona tiesu spriedumiem ar kuriem personām atņemta vai ierobežota rīcībspēja. RC ZELDA uzmanību piesaistīja vairāki tiesu spriedumi, kas pasludināti laika periodā … Continue reading