Personām ar ierobežotu rīcībspēju ir tiesības 2013.gada 1.jūnijā piedalīties pašvaldību vēlēšanās!

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, tai skaitā visām personām ar ierobežotu rīcībspēju.

Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kā noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni?

Lai noskaidrotu savu vēlēšanu iecirkni Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina informatīvu pakalpojumu tiešsaistē internetā – personai jānospiež uz šo saiti: Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai savā interneta pārlūkā jāiekopē https://epak.pmlp.gov.lv/NYX.Nyx002.WebSite/Default.aspx.

Informācija izmantota no http://www.cvk.lv/pub/public/.

Publicēts: 21-05-2013


Comments are closed.