Eiropas Padomes konferencē Kiprā prezentēta RC ZELDA pieredze atbalstītās lemtspējas ieviešanā

Publicēts: 30.03.2017.

Šī gada 27.-28. martā Kiprā notika Eiropas Padomes (EP) konference “Cilvēktiesības: realitāte visiem”, lai prezentētu jauno EP stratēģiju 2017.–2023. gadam personu ar invaliditāti tiesību jomā.

Pēc Eiropas Padomes uzaicinājuma RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere iepazīstināja konferences dalībniekus ar biedrības pieredzi, sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Konferences programma un prezentācijas pieejamas šeit – http://www.coe.int/en/web/disability/cyprus-conference-march-2017.

RC ZELDA atbalstītās lemtspējas pilotprojekta pieredze atainota arī šī gada martā publicētajā Īrijas Valsts universitātes Invaliditātes jautājumu tiesību un politikas centra (Golveja) veiktajā pētījumā “A Study on the Equal Recognition before the law. Contribution towards the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities.”

 


Comments are closed.