Ziņojums par labo praksi sabiedrības informēšanas nodrošināšanā

Laika periodā no 2018. gada 6. jūlija līdz 30. novembrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” ar Labklājības ministrijas finansiālo atbalstu īstenoja projektu Nr. LM2018/24-1-04/22 “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana”.

Projekta ietvaros tika izpēte par ārvalstu labo praksi un sagatavots ziņojums par labo praksi sabiedrības informēšanas nodrošināšanā par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Veiktā izpēte palīdzēja sagatavot RC ZELDA videomateriālus un e-bukletus, kas tika izstrādāti šī projekta ietvaros stereotipu, aizspriedumu un stigmas mazināšanai.

Ziņojums par labo praksi sabiedrības informēšanas nodrošināšanā par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejams šeit.


Comments are closed.