RC ZELDA sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību

RC ZELDA projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros uzsākusi sniegt bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību.

Bezmaksas juridiskās konsultācijas, dokumentu sagatavošana dažādām iestādēm, kā arī atsevišķos gadījumos pārstāvība tiesā tiek sniegta Latvijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu tuviniekiem vai citām personām, lai nodrošinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu īstenošanu.

Juridiskās konsultācijas tiek sniegtas jautājumos:

  • par tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrība;
  • par rīcībspējas ierobežošanu, pārskatīšanu vai atjaunošanu;
  • par tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību;
  • par savu tiesību aizsardzības iespējām;
  • par bērnu tiesību aizsardzību;
  • par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 
  • citos jautājumos, kas nozīmīgi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

! Šobrīd, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, juridiskās konsultācijas klātienē netiek sniegtas. Konsultācijas iespējams saņemt rakstiski, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai telefoniski, zvanot RC ZELDA juristam pa tālruni 22062460. 

Juridisko konsultāciju sniegšana klātienē – RC ZELDA birojā, Mārupes ielā 4 – 31, Rīgā, tiks atsākta uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī. 

Bezmaksas juridiskā palīdzība pieejama laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projektu “ES gribu būt starp JUMS” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.”


Comments are closed.