2022

RC ZELDA uzsāk īstenot projektu “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana”

Laikā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. novembrim Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” īstenos Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalstītu projektu “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana”. Projekta mērķis ir atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma … Continue reading

RC ZELDA sniedz viedokli Latvijas Republikas tiesībsargam un Labklājības ministrijai par jautājumiem, kas skar personu par garīga rakstura traucējumiem tiesības un intereses

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sagatavojusi un iesniegusi viedokli Latvijas Republikas tiesībsargam un Labklājības ministrijai par jautājumiem, kas skar personu par garīga rakstura traucējumiem tiesības un intereses: dažādiem ierobežojumiem personu ar invaliditāti piekļūstamībai banku pakalpojumiem (iesniegts Latvijas … Continue reading

RC ZELDA veikusi pētījumu par rīcībspējas ierobežošanas praksi Latvijā

RC ZELDA ir sagatavojusi pētījumu par rīcībspējas ierobežošanas praksi Latvijā. Pētījums tika izstrādāts RC ZELDA projekta “Būt sadzirdētam!” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/057/10) ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pētījuma saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar … Continue reading

RC ZELDA sagatavojusi tematisko ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā

RC ZELDA ir sagatavojusi tematisko ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā. Plašāks ziņojuma teksts tika sagatavots latviešu valodā, lai sniegtu pārskatu par būtiskākajiem jautājumiem un rosinātu plašāku diskusiju dažādu ieinteresēto pušu starpā. Attiecīgi angļu valodā … Continue reading

Informācija iedzīvotājiem, kas vēršas RC ZELDA pēc juridiskās palīdzības jautājumos par personas rīcībspēju

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sniedz personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu piederīgajiem, kā arī valsts un pašvaldību darbiniekiem un citām saistītām personām, bezmaksas juridiskās konsultācijas. Tāpat nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti dažādi juridiska rakstura dokumenti. Viens … Continue reading

Aicinām darbā atbalsta personu darbam Tukuma novadā un Jūrmalas pilsētā

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru darbam ar Tukuma novadā un Jūrmalas pilsētā dzīvojošām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu biedrība RC … Continue reading

RC ZELDA ir uzsākusi īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Būt sadzirdētam!”

2022. gada janvārī RC ZELDA uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Būt sadzirdētam!”. Projekta mērķis ir īstenot personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību, attīstot un stiprinot personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaizstāvības spējas un veicot izpēti … Continue reading