RC ZELDA izsludina konkursu uz atbalsta personas amatu (22 vakances)

Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim RC ZELDA īstenos Labklājības ministrijas atbalstītu izmēģinājumprojektu “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II invaliditātes grupu)”.

Izmēģinājumprojekta ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegts atbalsts sešās lēmumu pieņemšanas jomās: juridiskajā, finanšu, ikdienas dzīves prasmju apgūšanas un attīstības, veselības aprūpes (līdz ārsta kabinetam), sociālās aprūpes un atbalsta loka veidošanas jomā.  

Izmēģinājumprojekta īstenošanai tiek meklētas 22 atbalsta personas (22 vakances/pilna slodze/terminēts darba līgums): 9 vakances – Rīgas plānošanas reģionā, 4 vakances – Latgales plānošanas reģionā, 3 vakances – Kurzemes plānošanas reģionā, 3 vakances – Zemgales plānošanas reģionā, 3 vakances – Vidzemes plānošanas reģionā.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, psiholoģijā, tiesību zinātnēs vai citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;

 • vēlama darba pieredze savā profesijā;

 • iepriekšēja pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām;

 • labas latviešu un krievu valodas prasmes. Angļu valodas prasme tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām;

 • spēja plānot savu darbu individuāli.

Darba uzdevumi:

 • sniegt atbalstu lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem;

 • atbalsta loka veidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem;

 • piedalīties personas atbalsta plāna sagatavošanā;

 • palīdzēt personai apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot personas līdzdarbību problēmu risināšanā.

 • personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju attīstīšana un veicināšana;

 • sagatavot dokumentus iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās;

 • sagatavot ikmēneša ziņojumus un darba atskaites.

Piedāvājam:

 • darbu jaukā un atbalstošā kolektīvā;

 • apmācības pirms darba pienākumu uzsākšanas:

  • par uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metožu pielietojumu;

  • par vieglo valodu un alternatīvās komunikācijas metodēm;

  • par darbu ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 1. novembrim uz e-pastu: [email protected] ar norādi „Atbalsta personas vakancei” vai sūtīt pa pastu biedrībai „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””, Mārupes iela 4-31, Rīga, LV – 1002.

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots, pamatojoties uz 2017. gada 30. jūnijā ar Labklājības ministrijas noslēgto līgumu Nr. LRLM2017/28-3-03/01ESF “Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums”.  Izmēģinājumprojektu finansē no Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” līdzekļiem.


Comments are closed.