Ieva Leimane-Veldmeijere saņem atzinības rakstu par iniciatīvām cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanai

Labklājibas ministrija 2015.gada 3.decembrī pasniedza RC ZELDA direktorei Ievai Leimanei-Veldmeijerei atzinības rakstu par iniciatīvām cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanai.

Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti vēlamies pastiprināti pievērst uzmanību un uzrunāt sabiedrību par jautājumiem, kas skar cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. No vienas puses, valsts nodrošina dažādus pamatatbalsta pasākumus un tiesību aizsardzību. Tomēr šajā jomā valstij vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu vides pieejamību, iekļaujošu izglītības sistēmu, pilnvērtīgu veselības aprūpi un sabiedrības iecietības sekmēšanu. Tomēr no otras puses būtiska loma ir tieši nevalstiskajam sektoram un aktīviem cilvēkiem, kas ik dienu nesavtīgi, godprātīgi strādā, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīvi, sniegtu viņiem iespējas un nepieciešamo palīdzību integrācijai sabiedrībā. Vēlos šajā dienā īpaši pateikties par viņu darbu, sekmējot cieņpilnu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti, ieguldot savu laiku, enerģiju, neatlaidību un entuziasmu,” uzsvēra labklājības ministrs Uldis Auguli.”

Apbalvošanas ceremonijā atzinības raksti tika pasniegti arī biedrības “Liepājas neredzīgo biedrība” pārstāvim Mārim Ceirulim un biedrības “Es redzu” vadītājai Aivijai Bārdai.

Ceremonija_1 Ceremonija_2


Comments are closed.