Izdots RC “Zelda” Apkārtraksta 6.numurs

Mūsu 6. Apkārtrakstā šoreiz informējam ne tikai par aktualitātēm cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interšu aizstāvībā un mūsu organizācijas darbībā, bet šajā izdevumā aktualizējam rīcībspēju tēmu, piedavājot gan mūsu skatījumu uz pašreizējām problēmām rīcībspējas institūta regulējumā Latvijā, gan sniedzam pārskatu par alternatīvām rīcībspējas ierobežošanai. Turpinot mūsu praksi – iepazīstināt ar mūsu jomai nozīmīgiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumiem, piedāvājam ieskatu ECT spriedumā – Alajos Kiss pret Ungāriju.

Apkārtraksts veidots ar Atvērtās sabiedrības institūta (Budapešta) un Sorosa fonda  -Latvija finansiālu atbalstu.

Lasīt apkārtrakstu:  6. Apkārtraksts 2011


Comments are closed.