Jaunas ierosmes garīgās veselības veicināšanai un stigmas mazināšanai

Ieva Leimane-Veldmeijere, RC ZELDA direktore, RC ZELDA ©

Lai gan saskaņā ar statistikas datiem ir liela iespējamība, ka ikviens no mums savas dzīves laikā sastaps cilvēku, kas cieš no garīgās veselības traucējumiem, lielākai daļai sabiedrības trūkst pamatzināšanu, kā palīdzēt cilvēkam ar garīgās veselības problēmām krīzes situācijā.

Lai uzlabotu Austrālijas sabiedrības zināšanu līmeni par garīgo veselību, 2001. gadā Melburnas Universitātes mācībspēki – skolotāja un medmāsa Betija Kitčenere, profesors Antonijs Jorma un Klēra Kellija izveidoja mācību kursu “Pirmā palīdzība garīgajā veselībā” (Mental Health First Aid). Tā bija 12 stundu gara mācību programma nespeciālistiem par pamatjautājumiem, kas ikvienam būtu jāzina par garīgo veselību. Šajā kursā dalībnieki apgūst, kā atpazīt pirmās garīgās veselības problēmu pazīmes; kas var būt iespējamie cēloņi vai riska faktori; saņem informāciju par iespējamo medicīnisko, psiholoģisko vai alternatīvo palīdzību, iespējām sniegt pirmo palīdzību un psiholoģisko atbalstu cilvēkiem, kas cieš no garīgās veselības problēmām un kā saņemt ieteikumus rīcībai krīzes situācijās. Kursā tiek sniegtas zināšanas par to, kas ir garīgā veselība, kā rūpēties par savu garīgo veselību, par emocionālajām prasmēm, par attiecībām, kā sadzīvot ar citiem cilvēkiem, diskutē par draudzību, krīzi, stresu, veselīgu vidi darbavietā. Kursa mērķauditorija galvenokārt ir sociālie darbinieki, skolotāji, jauniešu organizācijas, darba drošības speciālisti, tuvinieki un jebkurš, kuram interesē šie jautājumi. Tādējādi pirmās palīdzības mācību kurss ir piemērots ikvienam, jo informē, kā atpazīt problēmas un kā ar tām tikt galā.

Pēc Austrālijas parauga līdzīgas programmas, iegādājoties Austrālijas programmas licenci, ir izveidotas 23 citās valstīs, arī mūsu kaimiņvalstīs – Somijā un Zviedrijā.

2015. gada 7.-8. septembrī RC ZELDA direktorei Ievai Leimanei-Veldmeijerei kopā ar Lietuvas un Igaunijas garīgās veselības jomā strādājošo sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Somijas pieredzi šāda pirmās palīdzības kursa ieviešanā. Mācību vizīti organizēja Lietuvas sabiedriskā organizācija – Garīgās veselības perspektīvas (Mental Health Perspectives) ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālo atbalstu.

Somijā pirmās palīdzības kursu garīgajā veselībā kopš 2007. gada īsteno sabiedriskā organizācija – Somijas Garīgās veselības asociācija, kura ir sagatavojusi aptuveni 200 instruktorus, kuri tālāk paši organizē šo kursu visā Somijas teritorijā. Garīgās veselības pirmās palīdzības kursu katru gadu apgūst arvien lielāks skaits cilvēku, tādējādi palīdzot mainīt sabiedrības attieksmi. Šobrīd vidēji gada laikā kursu apgūst 2500 cilvēki. Interese ir augusi pēdējo gadu laikā, jo pirmajos programmas darbības gados kursu gadā apguva vidēji 300 cilvēki.

Somijas Garīgās veselības asociācijas speciāliste Ritva Karila-Hietala stāstīja, ka sistemātiskā sabiedrības izglītošana ir bijis būtisks palīgs stigmas mazināšanā. Ja agrāk cilvēki kautrējās runāt par garīgās veselības problēmām savā ģimenē (piemēram, par to, ka tuvinieks izdarījis pašnāvību), tad šobrīd somu sabiedrība vairs nebaidās runāt par garīgās veselības problēmām.

Mācību vizītes dalībnieki daudz diskutēja par praktiskajiem programmas ieviešanas aspektiem un izmaksām, un vienojās, ka programmas ieviešana augsto izmaksu dēļ, iespējams, būtu produktīvāka strādātjot pie kopīgas Baltijas valstu pirmās palīdzības kursa programmas. Projekta partnerorganizācijas vienojās turpināt pētīt iespējas izveidot līdzīgu programmu Baltijas valstīs.

Publicēts: 2015-09-29


Comments are closed.