Jaunie Rīgas pašvaldības policijas darbinieki papildinājuši zināšanas par saskarsmi ar personām ar GRT

2021. gada 28.-29. oktobrī Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju organizēja divu dienu mācību semināru pašvaldības policijas darbiniekiem “Saskarsme policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Atšķirībā no semināriem, kuri notika augustā un septembrī, šoreiz zināšanas apguva jaunie pašvaldības policijas darbinieki, kuri darbu policijā uzsāka tikai š.g. oktobra vidū. Līdz ar to daudziem no dalībniekiem profesionālā saskarsme ar mērķa grupu vēl nebija bijusi un seminārs bija kā pirmā iespēja padziļināti apgūt tēmu. Seminārs tika organizēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Pasniedz roku II” ietvaros.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, semināri noritēja tiešsaistes platformā ZOOM un tajā piedalījās 18 Rīgas pašvaldības policijas darbinieki: 16 kārtībnieki un 2 kārtībnieki-glābēji.

Divu dienu laikā pašvaldības policijas darbiniekiem bija iespēja uzklausīt piecus dažādu jomu ekspertus un iegūt zināšanas sekojošās tēmās:

  • Kas ir personas ar psihiskiem, uzvedības un neirālās attīstības traucējumiem? Kas policijas darbiniekiem jāzina par saskarsmi ar personām ar GRT?, ko vadīja viens no šobrīd Latvijā vadošajiem psihiatriem Dr. Ņikita Bezborodovs;
  • Saprātīgi pielāgojumi policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ko vadīja RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere;
  • Vieglās valodas izmantošana saskarsmē ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ko pasniedza Vieglās valodas aģentūras pārstāve Irīna Meļņika;
  • Saskarsme ar personu, kurai ir autiska spektra traucējumi. Vizuālā atbalsta veidi un to izmantošana saskarsmē ar personām ar GRT, ko pasniedza sertificēta klīniskā psiholoģe Margarita Vasiļevska;
  • Naida noziegumi un personas ar garīga rakstura traucējumiem, ko vadīja RC ZELDA pārstāve Sigita Zankovska-Odiņa

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja daudzpusīgo tēmu izvēli un to nozīmi policijas darbā, līdzsvaru starp teoriju un praktiskiem piemēriem, kā arī lektoru pieredzi, profesionalitāti un detalizēto informācijas apjomu. Tāpat augstu novērtējumu saņēma lektoru pasniegšanas un komunikācijas veids, kā arī iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Kā norādīja viens no dalībniekiem: Visvairāk patika lektoru vieglā informācijas pasniegšana, nesarežģījot materiālu ar “pliku” zinātnisko informāciju un terminiem. Patika, ka lektori dalās dažādos pieredzes stāstos.”

Jaunie policijas darbinieki izteica vēlmi turpināt šādas mācības un padziļināti apgūt sekojošas tēmas:

  • GRT rašanās cēloņsakarības, dažādas diagnozes un to izpausmes, piemēram, Dauna sindroms, bipolārie traucējumi, saskarsme ar personām ar autismu;
  • Rīcība, sadarbības iespējas ar cilvēkiem, kuriem ir GRT, proti, “kā neprognozējamās situācijās cilvēks no malas varētu palīdzēt, par kādām tēmām ar šiem cilvēkiem drīkst diskutēt, kā cilvēkam izturēties personas ar GRT klātbūtnē, utt.”;
  • Naida noziegumi un personas ar GRT;
  • Kas ir personas ar GRT: atšķirības starp intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām;
  • Kā kontrolēt dusmas, agresijas lēkmes, ja tās tiek izpaustas pēc aizrādījuma personai ar vidēji smagiem GRT.

Comments are closed.