RC ZELDA piedalās konferencē „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”

2015. gada 3. decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”. Konferencē savu ieskatu sniedza arī Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbību Latvijā personu ar invaliditāti skatījumā. Konferences video ieraksts un materiāli ir pieejami šajā Tiesībsarga biroja mājas lapas saitē: http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/konferences-ano-konvencijas-par-personu-ar-invaliditati-tiesibam-aspekti-latvija-materiali.

 


Comments are closed.