Konsultatīvās  padomes dalībnieki organizēja nodarbību “Komunikācijas un prezentācijas prasmju pilnveidošana”

28. jūnijā RC ZELDA īstenotā SIF projekta “Atbalsts cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā” (Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02) ietvaros mūsu Konsultatīvās  padomes dalībnieki ar atbalsta personām organizēja izglītojošu nodarbību – Komunikācijas un prezentācijas prasmju pilnveidošana.

Skatījāmies sirsnīgu komēdijdrāmu „Neaizskaramie”, kas balstīta uz reālu dzīves stāstu par vīrieti, kurš pēc nelaimes gadījumu kļuvis paralizēts. Filmas sižetu caurvij attiecību veidošanas jautājumi starp šo vīrieti, kuram turpmākā dzīve jāpavada ratiņkrēslā, un viņa kopēju. Ļoti spilgti filmā tiek uzsvērts, cik nozīmīgi cilvēkam ar invaliditāti ir līdzvērtīgu attiecību veidošana, bez žēlošanas, kā arī pamācošas attieksmes, kā pareizāk dzīvot. Pēc filmas noskatīšanās, dalībniekiem bija iespēja aizraujošā diskusijā pilnveidot, ne vien komunikācijas prasmes, bet arī formulēt un prezentēt savu viedokli, par redzēto mākslas filmu. Pasākums tika organizēts RC ZELDA biroja telpās un izvērtās interesantā, izzinošā kopā būšanas notikumā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.