Noslēdzies projekts “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā”

Laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 31. oktobrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) īstenoja projektu “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā”. Tā ietvaros tika stiprināta RC ZELDA Konsultatīvās padomes kapacitāte, kā arī nodrošinātas bezmaksas juridiskās konsultācijas personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem.

Projekta ietvaros 60 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 55 personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki saņēmuši bezmaksas juridiskās konsultācijas. Aktuālākie Latvijas iedzīvotājiem risināmie jautājumi bija personas tiesības uz rīcībspēju, tiesības uz privāto dzīvi, ģimeni un mājokli, kā arī personas tiesības uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Projekta īstenošanas periodā notikuši 16 RC ZELDA Konsultatīvās padomes, kurā darbojas 20 personas ar garīga rakstura traucējumi kapacitātes celšanas pasākumi. Projekta noslēgumā, šī gada 27. oktobrī notika apaļā galda diskusijā, kurā tika prezentēts gan Konsultatīvās padomes darbs, gan pārskats par sniegtajām juridiskajām konsultācijām, gan arī projekta ietvaros sagatavotie videostāsti.

Projekta ietvaros izstrādātie materiāli:

1. Ziņojums par personām ar garīga rakstura traucējumiem aktuālajiem jautājumiem (pdf)

2. Konsultatīvās padomes dalībnieku sagatavotā recepšu grāmata (pdf)

3. Apaļā galda diskusijas prezentācijas – http://zelda.org.lv/uncategorized/notikusi-projekta-atbalsts-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem-patstavigai-dzivei-sabiedriba-nosleguma-diskusija-2644

4. Pieci videostāsti par dzīvi sabiedrībā un personu ar garīga rakstura traucējumiem pieredzi – https://www.youtube.com/channel/UCOmMTjBGVPTkOX6yUfSKA5g/

 

 

Projektu nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Temp1_SIF-LOGO.zip\SIF LOGO\LV\krasains_pamata_logotips\jpg\vienkarss_bez_laukuma_rgb_h_5.jpg


Comments are closed.