Notikusi ERASMUS+ projekta IDEA12 koordinatoru tikšanās Rīgā

Publicēts: 31.05.2017.

2017. gada 29. un 30. maijā Rīgā notika ERASMUS+ projekta IDEA12 – “Inclusive Direction of Adults on Article 12” partneru tikšanās, kuru organizēja RC ZELDA. Divu dienu laikā dalībnieki diskutēja par projekta ietvaros izstrādājamo dokumentu saturu. Detalizēti tika diskutēts par Skaidrojošo ziņojumu par iekļaujošo izglītību [ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām] 12. panta kontekstā (izstrādāts QUIP (Čehija) un Land of Harmony (Slovākija) vadībā); Ceļvedi par labu un daudzsološu praksi atbalstītās lemtspējas īstenošanā (izstrādāts RC ZELDA vadībā); un Rokasgrāmatu treneriem par iekļaujošās apmācības veidošanu (izstrādāta Tuya Foundation (Spānija) vadībā).

Otrajā dienā partneri diskutēja par projekta mājaslapas – http://www.idea12.eu/ tālāku attīstīšanu. Tika arī apspriesti dažādi organizatoriski jautājumi, piemēram, nākamās treneru pāru iekļaujošās apmācības sesija, kura notiks šī gada novembrī, Prāgā.

Projekts Nr. 2016-1-CZ-01-KA204-023975 tiek īstenots laika periodā no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim ERASMUS+ programmas Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa pieaugušo izglītības sektorā ietvaros. Projekta īstenotāji: QUIP (Čehija); Land of Harmony (Slovākija), PLENA INCLUSION ESPANA (Spānija); RESURSU CENTRS ZELDA (Latvija); CHANGE (Lielbritānija), TUYA (Spānija); “LIETUVOS NEIGALIUJU FORUMAS” (Lietuva) un Čārlza Prāgas un universitātes Protestantu teoloģijas fakultāte (Čehija).

 

Comments are closed.