Novadīts mācību seminārs Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem

2020. gada 27.-28. oktobrī Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju organizēja divu dienu mācību semināru pašvaldības policijas darbiniekiem “Saskarsme policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Seminārs organizēts Rīgas dome Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Pasniedz roku” ietvaros.

Seminārs noritēja tiešsaistes platformā ZOOM un tajā piedalījās 20 Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, kuri pārstāvēja dažādas policijas struktūrvienības.

Divu dienu laikā pašvaldības policijas darbiniekiem bija iespēja uzklausīt sešus dažādu jomu ekspertus un iegūt zināšanas sekojošās tēmās:

  • Saprātīgi pielāgojumi policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ko vadīja RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere;
  • Vieglās valodas izmantošana saskarsmē ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ko pasniedza Vieglās valodas aģentūras pārstāve Irīna Meļņika;
  • Kas ir personas ar psihiskiem, uzvedības un neitrālās attīstības traucējumiem? Kas policijas darbiniekiem jāzina par saskarsmi ar personām ar GRT?, ko vadīja viens no šobrīd Latvijā vadošajiem psihiatriem Dr. Ņikita Bezborodovs;
  • Saskarsme ar personu, kurai ir autiskā spektra traucējumi. Vizuālā atbalsta veidi un to izmantošana saskarsmē ar personām ar GRT, ko pasniedza sertificēta klīniskā psiholoģe Margarita Vasiļevska;
  • Naida noziegumi un personas ar garīga rakstura traucējumiem, ko vadīja RC ZELDA pārstāve Sigita Zankovska-Odiņa un Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas galvenais speciālists Deins Millers.

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja gan lektoru profesionalitāti, gan tēmu daudzveidību, saturu un veidu, kādā tēmas tika pasniegtas. Tāpat vairāki dalībnieki uzsvēra līdzsvaru starp teorētisko informāciju, praktiskiem padomiem un piemēriem no profesionālās darbības un dzīves. Kā atzina viens no dalībniekiem: “Tēmas lika aizdomāties par situācijām, kurām ikdienas rutīnas nomākti nepievēršam vairs tik lielu uzmanību. Bet tieši uzmanības pievēršana niansēm ir tā, kura mūs padara par labākiem sava amata darbiniekiem, nekā tos, kuri darba pienākumus pilda, tā teikt “atrakstīšanās” pēc.”

Policijas darbinieki izteica vēlmi turpināt šādas apmācības un padziļināti apgūt praktiskas iemaņas pa to, kā izvērtēt, vai personai ar GRT ir nepieciešama palīdzība un kāda tieši palīdzība, un kā veidot saskarsmi ar personām ar GRT dažādās situācijās. Tāpat tika izteikta vēlme padziļināti apgūt tēmu par naida noziegumu atpazīšanu, iespējamo sadarbību starp iestādēm, lai mazinātu šādus noziegumus, un prevenciju to novēršanai.


Comments are closed.