Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi

Viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem RC ZELDA darbā ir saistīts ar vecāku, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, tiesībām audzināt bērnus. Kaut arī šajās lietās, salīdzinot ar citām, ir sniegts samērā maz konsultāciju, tomēr tās ir apjomīgas un ilgstošas, un bieži vien tādas, kurās trūkst sabiedrības atbalsta.

Pamatojoties uz to, RC ZELDA ar Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā un Atvērtās sabiedrības fondu atbalstu veica pētījumu, lai noskaidrotu, kādu atbalstu pašvaldības piedāvā vecākiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai tie varētu turpināt audzināt savus bērnus.

Pētījums sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā aplūkota situācija Latvijā kopumā un pašvaldībās, proti, pieejamā statistika par personu ar garīga rakstura traucējumiem skaitu, sociālo dienestu darbu (tam pieejamiem finanšu un cilvēku resursiem), kā arī šobrīd pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem. Otrajā daļā apskatīti starptautisko un reģionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju standarti attiecībā uz vecākiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatītās lietas. Trešajā daļā sniegta informācija par dažādiem sociālajiem pakalpojumiem, kuri izveidoti Nīderlandē un Norvēģijā. Šī nodaļa balstīta uz Nīderlandē praktizējošās prevencijas psiholoģes Karinas van Dosumas (Karin van Doesum) publikācijām un  RC ZELDA organizēto semināru, kas norisinājās Rīgā 2014. gada 28.-29. augustā.  Pēdējā daļā apkopoti izdarītie secinājumi un sniegti ieteikumi vecāku ar garīga rakstura traucējumiem atbalstīšanai bērnu aprūpē un veiksmīgāku savstarpējo attiecību izveidošanai ģimenē.

Autors: Annija Mazapša, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA (RC ZELDA) juriste – pētniece

Lasīt pilnu pētījuma tekstu: Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi (Adobe Reader, izmērs: 1123 KB)

Publicēts: 30-09-2014


Comments are closed.