Pilnveidotas atbalsta personu lēmumu pieņemšanā zināšanas un prasmes

11.07.2023.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma sniegšanā atbalsta personas regulāri saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Tāpēc 2023. gada jūlija sākumā Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” organizēja mācības atbalsta personām zināšanu un prasmju papildināšanai darbam ar atbalstāmajām personām.

2023. gada 4. jūlijā notika seminārs “Konfliktu risināšanas prasmes darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”, ko vadīja RC ZELDA sociālā darbiniece Aleksandra Pavlovska. Semināra laikā tika analizētas konkrētas situācijas, kas risinājušās gan starp atbalsta personu un atbalstāmajām personām, gan pašu atbalstāmo personu starpā. Seminārs deva iespēju labāk atpazīt vardarbīgas attiecības, kā arī apzināt noderīgas metodes, risinot dažāda veida konfliktsituācijas. Tāpat tā bija iespēja saņemt atbalstu no kolēģiem, kuri ikdienā strādā citos reģionos.

Savukārt, 2023. gada 7. jūlijā klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste un supervizore Marija Ābeltiņa vadīja mācības “Kā neizdegt, palīdzot citiem?”. Mācību ietvaros atbalsta personas mācījās atpazīt izdegšanas pazīmes, analizēja darba vides un sabiedrības ietekmi uz savām spējām pildīt ikdienas pienākumus, kā arī pārdomāja veiksmīgas stratēģijas, lai sabalansētu rūpas par sevi un citiem. Apzinoties, ka atbalsta personām pastāv iespēja iekrist “supervaroņa slazdā”, liela uzmanība mācību ietvaros bija veltīta pašietekmei jeb paškritiskajai balsij un asertivitātei jeb līdzjūtībai pret sevi. Mācību noslēgumā atbalsta personas atzina, ka darbā citu vēlmes un vajadzības bieži vien tiek liktas augstāk par savu labbūtību, domām un emocijām, tāpēc šāda veida mācības liek uz mirkli apstāties un apzināties, ka kvalitatīvu atbalstu iespējams sniegt tikai tad, ja pats atbalsta sniedzējs jūtas apmierināts, novērtēts un atbalstīts.

Mācības tika organizētas Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalstītā projekta “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana” ietvaros.


Comments are closed.