RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu ANO Cilvēktiesību komitejai par ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi

Biedrība RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību ievērošanu ANO Cilvēktiesību komitejai. Ziņojums tapis, reaģējot uz publicēto ANO Cilvēktiesību komitejas 109. sesijas dienaskārtību[1].

109. sesija norisināsies laikā no šī gada 14. oktobra līdz 1. novembrim, un sesijas ietvaros tiks skatīts Latvijas ziņojums par ANO Konvencijas par Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi. RC ZELDA iesniegtais ziņojums pieejams angļu valodā šeit.


Comments are closed.