RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijā

Biedrība RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību ievērošanu Latvijā ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai. Ziņojums tapis, reaģējot uz publicēto ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 7. pirms-sesijas darba grupas dienaskārtību.

Septītā pirms-sesijas darba grupa norisināsies Ženēvā laikā no šī gada 13. marta līdz 20. martam, un tās ietvaros tiks sagatavots jautājumu saraksts Latvijai par iesniegto sākotnējo ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā laikaposmā no 2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembrim. RC ZELDA iesniegtais tematiskais ziņojums pieejams angļu valodā šeit.

Publicēts: 27.02.2017.


Comments are closed.