RC ZELDA izsaka pateicību par ziedojumu Kasparam Mazapšam

Priecājamies paziņot, ka ar ziedojumu 100 EUR apmērā Kaspars Mazapšs atbalstīja RC ZELDA rīkotos pasākumus 2015.gadā jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai veicinātu viņu prasmes un iemaņas naudas lietošanā, valodu apguvē, atbalsta loka veidošanā un pasaules procesu izzināšanā. Izsakām lielu pateicību RC ZELDA kolektīva vārdā Kasparam Mazapšam, un personīgi no RC ZELDA direktores Ievas Leimanes-Veldmeijeres.


Comments are closed.