RC ZELDA piedalās seminārā “Deinstitucionalizācija un sociālo pakalpojumu attīstība”

RC ZELDA piedalījās 2015.gada 16.decembra Labklājības ministrijas organizētajā seminārā „Deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu attīstība”. Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore, uzstājās ar prezentāciju par efektīviem risinājumiem un labās prakses piemēriem pakalpojumu sniegšanā pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un būtiskākajiem secinājumiem par deinstitucionalizācijas īstenošanu citās valstīs. Semināra materiāli pieejami šajā Labklājības ministrijas mājas lapas saitē:  http://lm.gov.lv/news/id/6886.


Comments are closed.