RC ZELDA sniedz viedokli Latvijas Republikas tiesībsargam un Labklājības ministrijai par jautājumiem, kas skar personu par garīga rakstura traucējumiem tiesības un intereses

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sagatavojusi un iesniegusi viedokli Latvijas Republikas tiesībsargam un Labklājības ministrijai par jautājumiem, kas skar personu par garīga rakstura traucējumiem tiesības un intereses:

  • dažādiem ierobežojumiem personu ar invaliditāti piekļūstamībai banku pakalpojumiem (iesniegts Latvijas Republikas tiesībsargam). Viedoklis pieejams šeit.
  • situācijām, kad RC ZELDA redzeslokā esošajām personām ir bijušas grūtības ar iestādes sasniedzamību, iesniegt iesniegumu klātienē vai elektroniski, saņemt konsultāciju klātienē vai elektroniski, iepazīties ar lietas materiāliem klātienē vai elektroniski (iesniegts Latvijas Republikas tiesībsargam). Viedoklis pieejams šeit.
  • cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību (iesniegts Latvijas Republikas tiesībsargam). Viedoklis pieejams šeit.
  • Konceptuālo ziņojumu “Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu” (dokumenta Nr. 22-TA-1215) (iesniegts Labklājības ministrijai). Viedoklis pieejams šeit.

Viedokļi sagatavoti RC ZELDA projekta “Būt sadzirdētam!” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/057/10) ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par viedokļu saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”.


Comments are closed.