RC ZELDA uzsāk darbu pie atbalsta personas pakalpojuma izstrādes un ieviešanas

Priecājamies paziņot, ka RC ZELDA ir uzvarējusi Labklājības ministrijas 2017. gada 16. februārī izsludināto publisko iepirkumu ”Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums”.

Atbalstītā lemtspēja ir juridisks alternatīvs mehānisms personas rīcībspējas ierobežošanai. Tas paredz, ka personai rīcībspēja tiek saglabāta pilnā vai daļējā apjomā, bet tiek noteikts kādās jomās un apjomā personai nepieciešams atbalsts. Atbalsta personas uzdevums būs palīdzēt personai ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības vai sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gada 1. jūlijā un tā tiks veikta trīs posmos:

  1. Pirmajā posmā RC ZELDA izstrādās atbalsta personas pakalpojuma aprakstu, organizēšanas un finansēšanas kārtību un ievešanas mehānismu.
  1. Otrajā posmā tiks īstenots izmēģinājumprojekts, kura ietvaros tiks izmēģināts pirmajā posmā izstrādātais atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānisms un 330 personas ar garīga rakstura traucējumiem visā Latvijā 24 mēnešus varēs saņemt atbalsta personas pakalpojumu.
  1. Trešajā posmā  tiks novērtēti izmēģinājumprojekta rezultāti un tiks izstrādāti metodiskie materiāli un priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei atbalsta personas pakalpojuma tālākai ieviešanai.

Projekts tiks īstenots visos Latvijas plānošanas reģionos laika periodā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. novembrim.

 


Comments are closed.