RC ZELDA uzsāk īstenot projektu “Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” kapacitātes stiprināšana”

Laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim RC ZELDA īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu “Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” kapacitātes stiprināšana”. Projekta mērķis

Projekta ietvaros biedrība RC ZELDA stiprinās savu kapacitāti, veicot organizācijas stratēģisko plānošanu, kā arī veicot projekta dalībnieku apmācību efektīvākam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrības RC ZELDA biedri, darbinieki, brīvprātīgie, piesaistītie speciālisti un personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tuvinieki-atbalsta sniedzēji.

Projekta ietvaros tiks izstrādātas un Statūtos noteiktajā kārtībā apstiprinātas trīs stratēģijas: biedrības attīstības stratēģija; finanšu piesaistes stratēģija un biedrības sniedzamo pakalpojumu stratēģija nākamajiem trim gadiem. Projekta dalībnieki (RC ZELDA biedri, darbinieki, biedrībai piesaistītie speciālisti) apgūs alternatīvas komunikācijas metodes, vieglo valodu, lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanas metodes darbam ar personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un intervēšanas prasmes (balstītas īstermiņa terapijā ar spēka perspektīvu) darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aktīvākai iesaistīšanai biedrības darbā tiks izveidota konsultatīvā padomē, kuras mērķis ir nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem-atbalsta personām iespēju tieši iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā valsts un pašvaldību iestādēs. Projekta īstenošanas rezultātā RC ZELDA būs uzlabojusi savu kapacitāti, kas ļaus pilnvērtīgāk īstenot biedrības Statūtos noteiktos uzdevumus. Biedrības atbalstītās personas ar garīga rakstura traucējumiem būs pilnveidojuši spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.