Juridiskā komisija izskata RC ZELDA priekšlikumus par rīcībspēju

RC ZELDA kopš 2010. gada piedalās darbā grupā, kurā tiek skatīti jautājumi par grozījumiem rīcībspējas institūtā, kas tiek veikti, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2010. gada 27.decembra spriedumu lietā Nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”.

Kopš 2012. gada sākuma Tieslietu ministrija turpināja organizēt darba grupas sanāksmes, lai vienotos par iespējamiem priekšlikumus grozījumiem Civillikumā un Civilprocesa likumā uz 2. un 3. lasījumu. Ņemot vērā, ka par daudziem priekšlikumiem pirms 3. lasījuma darba grupā nebija panākta vienošanās RC ZELDA iesniedza savu viedokli Tieslietu ministram un Saeimas Juridiskajai komisijai, izsakot savus konceptuālos iebildumus un priekšlikumus par Saeimā 2. lasījumā jau atbalstītajiem un Tieslietu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem 3. lasījumam. RC ZELDA viedokli lasīt šeit.

RC ZELDA iesniegtais viedoklis tika skatīts vairākās Tieslietu ministrijas organizētās sēdēs, panākot vienošanos attiecībā uz vairākiem RC ZELDA izvirzītajiem priekšlikumiem. Tieslietu ministra atbildi lasīt šeit. Šobrīd Juridiskā komisija skata RC ZELDA priekšlikumus grozījumiem Civillikumā un Civilprocesa likumā trešajam lasījumam.


Comments are closed.