RC ZELDA viedoklis Saeimai par rīcībspējas institūta grozījumiem

Saeima sākusi izskatīt Civillikuma, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likuma grozījumus par izmaiņām rīcībspējas institūtā. Izmaiņas ierosinātas pēc LR Satversmes tiesas 2010.gada 27.decembra sprieduma lietā Nr. 2010-38-01, kurā konstatēts, ka pilna rīcībspējas atņemšana personām ar garīga rakstura traucējumiem, neatbilst cilvēktiesībām. Šobrīd likumprojekti nodoti izskatīšanai Saeimas Juridiskajai komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

RC „ZELDA” aktīvi iesaistījās likumprojektu izstrādē, tomēr jāatzīst, ka liela daļa no iebildumiem un ierosinājumiem netika ņemti vērā. Uzskatot, ka izstrādātie grozījumi pilnībā neatbilst ANO Konvencijai par personām ar invaliditāti, RC „ZELDA” iesniegusi viedokli Saeimas Juridiskajai komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kuru sēdes notiks 29.un 30.novembrī.

Sīkāk ar RC „ZELDA” viedokli var iepazīties šeit.


Comments are closed.