Resursu centrs ZELDA īsteno projektu COVID-19 radīto seku mazināšanai

Laikā, kad daudzi saskaras ar prognozējamības un kontroles sajūtas zudumu, ir svarīgi turpināt sniegt sociālo atbalstu ikvienam, kam tas nepieciešams, bet jo īpaši personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas jau pirms pandēmijas sākuma nereti dzīvoja izolācijā un bija vientuļas. Tāpēc no 2021. gada 1. marta līdz 30. jūnijam Resursu centrs ZELDA īsteno projektu “Atbalsta nodrošināšana personām ar garīga rakstura traucējumiem COVID-19 pandēmijas laikā”.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai tās vieglāk pārvarētu COVID-19 radīto negatīvo ietekmi uz personas psihisko veselību un spētu īstenot savu rīcībspēju un tiesībspēju.

Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 41 pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kas atbalsta personas pakalpojumu saņēmušas līdz 2021. gada 31. janvārim (Labklājības ministrijas īstenotajā individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā). Pakalpojuma sniegšana tiks nodrošināta 7 pašvaldībās: Liepājas pilsētā, Bauskas novadā, Cēsu novadā, Gulbenes novadā, Balvu novadā, Tukuma novadā, Talsu novadā.

Projekta rezultātā personas ar garīga rakstura traucējumiem būs pieņēmušas un īstenojušas informētus lēmumus dažādās dzīves jomās, kā arī saņēmušas sev nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu. Tas veicinās augstāku dzīves kvalitāti un pašnoteikšanās sajūtu, mazinot izolāciju, nedrošību un bailes.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.