Resursu centrs ZELDA īsteno projektu “Pasniedz roku II”

Laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada 12. novembrim Resursu centrs ZELDA īsteno projektu “Pasniedz roku II”. Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu pieeju tiesību un interešu aizsardzības līdzekļiem Rīgā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi palīdzot iekļauties sabiedrībā un vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

Projekta ietvaros RC ZELDA nodrošinās Rīgas iedzīvotājiem bezmaksas juridisko palīdzību (t.sk. rakstiskas un mutiskas konsultācijas, pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai dažādās iestādēs un/vai tiesā). Juridiskā palīdzība tiks sniegta galvenokārt pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personām ar GRT), gan arī viņu tuviniekiem un dažādu institūciju pārstāvjiem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu personu ar GRT tiesību un interešu īstenošanu. Projekta noslēgumā tiks sagatavots apkopojums par galvenajām problēmām, ar ko saskaras Rīgā dzīvojošās personas ar GRT.

Tāpat sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju tiks organizēti divi divu dienu mācību semināri pašvaldības policijas darbiniekiem par saskarsmi un darbu ar personām ar GRT, tādējādi veicinot izpratni un samazinot iespējamas diskriminācijas vai neiecietības riskus.

Projekta īstenošanas rezultātā projektā iesaistītās Rīgā dzīvojošās personas ar GRT un viņu tuvinieki būs informētāki par savām tiesībām un būs saņēmuši atbalstu savu interešu aizstāvībai. Savukārt pašvaldības policijas darbinieki būs labāk sagatavoti saskarsmei ar personām ar GRT, tādējādi spējot labāk nodrošināt šo personu tiesību aizsardzību.

! Šobrīd, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, juridiskās konsultācijas klātienē netiek sniegtas. Konsultācijas iespējams saņemt rakstiski, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai telefoniski, zvanot RC ZELDA juristam pa tālruni 22062460. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 


Comments are closed.