Resursu centrs ZELDA reģistrē sociālo pakalpojumu – Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā

2020. gada 11. martā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts jauns RC ZELDA sociālais pakalpojums – Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā.

Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, kā arī palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses.

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu, apjoma un atbalsta intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. Atbalsta personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas pieeju.


Comments are closed.