Sāksies darbs pie atbalsta mehānisma izstrādes

2012.gada 10.aprīlī Ministru kabineta sēdē izskatīts Tieslietu ministrijas 2012.gada 23.marta informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos rīcības spējas tiesiskā regulējuma ieviešana”. Tajā Tieslietu ministrija analizējusi, kādi grozījumi būtu nepieciešami spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai pilnvērtīgi varētu īstenot Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā plānotās izmaiņas rīcībspēja institūtā.

Kā esam informējuši iepriekš, Tieslietu ministrija, pamatojoties uz Labklājības ministrijas iesniegtā ziņojuma par darba grupas „Civillikuma ģimenes tiesību daļas aktualizācijas nepieciešamības izvērtēšanai pieņemto lēmumu”, izveidoja darba grupu grozījumu izstrādāšanai Civillikumā un Civilprocesa likumā. Grozījumi, kas šobrīd atrodas izskatīšanā Saeimā (Likumprojekti Nr. 65/Lp11 un Nr. 67/Lp11) pirms otrā lasījuma, paredz, ka turpmāk būs iespējama tikai daļēja rīcībspējas ierobežošana. Tas nozīmē, ka personai varēs ierobežot tiesības, piemēram, rīkoties ar naudu vai mantu, slēgt darījumus, veikt saimniecisko darbību vai komercdarbību u.c., bet nevarēs ierobežot tādas personas tiesības kā stāties laulībā, adoptēt bērnus, rakstīt testamentu, vēlēt un tikt ievēlētam, izvēlēties dzīvesvietu un ārstniecību u.c.

Papildus ministriju norādītajiem nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos Ministru kabinets ir uzdevis Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un līdz 2012.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūciju atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12.pantam, kas regulē personu ar invaliditāti tiesībspējas un rīcībspējas jautājumus.

Šāds uzdevums informatīvajā ziņojumā ietverts pēc RC „ZELDA” un Labklājības ministrijas rosinātās diskusijas par alternatīvu mehānismu izstrādi, kas paredzētu atbalsta nodrošināšanu personām ar garīgiem traucējumiem, neierobežojot viņu rīcībspēju. RC „ZELDA” regulāri ir norādījis uz alternatīvu mehānismu nepieciešamību, gan piedaloties ministriju darba grupās, gan diskutējot Saeimas Juridiskajā komisijā.

RC „ZELDA” pauž atbalstu Ministru kabineta dotajam uzdevumam un cer, ka grozījumi normatīvajos aktos par alternatīvu mehānismu ieviešanu, kas neparedz personas rīcībspējas ierobežošanu, tiks izstrādāti un ieviesti pēc iespējas ātrāk.


Comments are closed.