Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem 2021. gadā

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) laika posmā no 2021. gada 12. februāra līdz 2021. gada 12. novembrim īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētu projektu “Pasniedz roku II”. Projekta ietvaros Rīgas pilsētas iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem[1] un viņu tuvinieki vai citas personas, kurām nepieciešama palīdzība personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizsardzībā, varēja saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.

Projekta laikā RC ZELDA vērsās 80 personas – 30 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 36 viņu tuvinieki, 14 citas personas (sociālie darbinieki, ģimenes asistenti un kaimiņi). Kopā tika sniegtas 176 konsultācijas. Rīgas iedzīvotājiem aktuālākie jautājumi bija saistīti ar rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, pārskatīšanu vai atcelšanu un tiesībām uz pienācīgu dzīves līmeni, ietverot arī sociālo pakalpojumu pieejamību. Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad personām, kuras vērsās pēc palīdzības, bija lielāka nepieciešamība saņemt konsultācijas veselības jomā, šogad trešā aktuālākā tēma bija saistīta ar tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Jaunas tēmas, kas aktualizējušās projekta īstenošanas laikā, bija tiesības uz vienlīdzību un ne-diskrimināciju, tiesības uz pārvietošanos un pilsonības brīvību un tiesības uz līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Savukārt aktualitāti zaudēja tēma – tiesības uz brīvību un drošību.

Plašāka informācija par galvenajām juridisko konsultāciju tēmām, apkopota RC ZELDA juristes Sandras Pūces sagatavotajā ziņojumā “Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem 2021. gada”, kas pieejams šeit.


[1] Personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām.


Comments are closed.