Darbs: Informācija psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem

Rīga, 2007

Autori: IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA

Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets.

Buklets sniedz pamatinformāciju psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem par darba tiesībām un darba meklēšanu – kas jāņem vērā, gatavojoties darba intervijai, kā sagatavot CV (dzīves gājuma aprakstu) un motivācijas vēstuli, u.c.

Lasīt pilnu bulketa tekstu


Comments are closed.