Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai.

Buklets "Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai."

Rīga, 2007

Autori: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA

Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets.

Buklets sniedz ieteikumus darba devējiem, kas jāņem vērā, nodarbinot cilvēkus ar psihiskās veselības traucējumiem vai cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Lasīt pilnu bukleta tekstu


Comments are closed.