Mākslu terapija

Mākslu terapija Latvijā ir veselības aprūpes virziens, kas savā darbā izmanto mākslu (vizuāli plastisko mākslu, mūziku, deju, drāmu) radošu māksliniecisko procesu un pacienta refleksiju par šo procesu un/vai radīto darbu. Tajā, savukārt, atspoguļojas indivīda attīstība, spējas, individualitāte, intereses un konflikti. Mākslu terapijā  tiek izmantoti mākslu
līdzekļi un tehnikas, radošais process un pacienta reakcija uz radīto darbu kā atspoguļojums personības izaugsmei,
prasmēm, raizēm, grūtībām u.c.

Buklets


Comments are closed.