Izdots informatīvais materiāls “Kur meklēt palīdzību?” personām ar garīga rakstura traucējumiem

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem garīgiem traucējumiem “ZELDA”” izdevusi informatīvu kartiņu „Kur meklēt palīdzību?” ja persona ir cietusi no noziedzīga nodarījuma. Kartiņas mērķauditorija ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet tā būs noderīgs palīglīdzeklis ikvienam. Informatīvajā kartiņā sniegta informācija, ko darīt, ja persona cietusi no noziedzīga nodarījuma, kādi dokumenti jāuzrāda policijas iecirknī, kādas ir personu tiesības iesnieguma izskatīšanas laikā. Tāpat ir sniegta informācija par to, kur meklēt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama.

Kartiņa ir veidota kredītkartes izmērā, lai to būtu ērti ielikt makā un ikdienā varētu nēsāt līdzi. RC ZELDA plāno izveidot arī citas informatīvās kartiņas par dažādiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, medicīnisko palīdzību, par valsts un pašvaldības iestādēm, sociālajiem pakalpojumiem u.c., kuru realizācijai RC ZELDA meklēs finansējumu no citiem projektiem.

Informatīvā kartiņa izdota ar Atvērtā sabiedrības fonda, un fonda atvērtai sabiedrībai “DOTS” finansiālu atbalstu.

Kur meklēt palīdzību?

Publicēts 09-11-2015


Comments are closed.