Līdzīgs palīdz līdzīgam.

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe), Ieva Leimane-Veldmeijere

Finansējums: Rokasgrāmata veidota RC "ZELDA" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Rokasgrāmatas veidošanā izmantots arī Atvērtās sabiedrības institūta līdzfinansējums.

Rokasgrāmata "Līdzīgs palīdz līdzīgam" iepazīstina ar Latvijā garīgās veselības jomā mazpazīstamu interešu aizstāvības modeli – līdzinieku interešu aizstāvību. Rokasgrāmatu veido trīs daļas: pirmā daļa iepazīstina ar līdzinieku interešu aizstāvības teoriju un citu valstu labās prakses piemēriem, otrā daļa sniedz ieskatu psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem būtiskākajos tiesību jautājumos, savukārt trešajā daļā iepazīstinām ar mūsu sadarbības partneru – psihiatrijas pakalpojumu lietotāju – ieteikumiem citiem psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem par veselības, nodarbinātības un interešu aizstāvības tēmām.

RC "ZELDA" izsaka pateicību visiem, kas līdzējuši šīs rokasgrāmatas tapšanā, it īpaši Broņislavam, Dairai, Vilnim un Antrai, kuri dalījās savā pieredzē. Tāpat izsakām pateicību visām tām līdzinieku interešu aizstāvības organizācijām un garīgās veselības jomas speciālistiem ASV, Kanādā, Austrālijā, Īrijā, Nīderlandē, kas sniedza mums informāciju par līdzinieku interešu aizstāvības piemēriem.

Lasīt pilnu rokasgrāmatas tekstu: Līdzīgs palīdz līdzīgam.


Comments are closed.