Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju sekmēšana Latvijā. Konceptuālie risinājumi.

Rīga, 2007

Autors: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE

Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets

Konceptuālie risinājumi atspoguļo Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un partnerorganizāciju īstenotā EQUAL projekta „Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba tirgū" rezultātus un autoru priekšlikumus likumdošanas un prakses izmaiņām, lai uzlabotu cilvēku ar garīgiem traucējumiem nodarbinātības iespējas.

Publikācija ietver konkrētus priekšlikumus, kā ieinteresēt darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar garīgiem traucējumiem. Dažādu jomu speciālistiem, kuri ikdienā risina psihiatrijas pakalpojumu lietotāju nodarbinātības jautājumus noderēs Konceptuālajos risinājumos ietvertās Darba spēju novērtējuma veidlapas.

Lasīt pilnu ziņojuma tekstu: Konceptuālie risinājumi


Comments are closed.