Ziņojums par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešanu Latvijā.

Rīga, 2009

Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane – Veldmeijere, Rinalds Muciņš, Uldis Veits

Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"

Finansējums: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta), Sorosa fonds – Latvija.

Pilnu ziņojuma tekstu lasīt  šeit (592.32 KB) .


Comments are closed.