Pētījums par atbalstītās lēmumu pieņemšanas modeļiem

Rīga, 2012

Autors: Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe)

Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda”

Finansējums: Pētījumu finansējusi Atvērtās sabiedrības institūta Cilvēktiesību un pārvaldes dotāciju programma, kā arī daļēji sponsorējis Centrāleiropas Universitātes (Budapešta) fonds (CEUBPF)

Šī pētījuma tapšanas iemesls bija 2010. gada 28. janvārī Latvijā ratificētā ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Lai izprastu Konvencijas 12. panta (Vienlīdzīgas tiesībspējas atzīšana) nozīmi un to, kā vislabāk šos noteikumus ieviest praksē, ir jāveic situācijas izpēte gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Šim nolūkam pētījumā tiek analizēti labākie rīcībspējas institūta likumdošanas piemēri (2005. gada Anglijas un Velsas Garīgo spēju likums), atbalstītā lēmumu pieņemšana un rīcībspējas vērtēšanas likumdošana Kanādā (Manitobas, Britu Kolumbijas, Albertas un Ontario jurisdikcijās) un aplūkoti aktuālie jautājumi par nākotnes pilnvarojuma attīstību un lomu garīgās veselības jomā, balstoties uz Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes un Skotijas piemēriem.

Pētījums par atbalstītās lēmumu pieņemšanas modeļiem.


Comments are closed.