Pētījums “Tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm1 veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pētījumā tika vērtēts, kā bērniem ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta pieeja ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļiem, kā arī administratīvajās, civillietās un krimināllietās.

Pētījuma ietvaros RC ZELDA pētnieki apkopoja informāciju par to, cik lielā mērā personām ar garīga rakstura traucējumiem administratīvajās lietās, civillietās un krimināllietās faktiski tiek garantēta piekļuve tiesu sistēmai. Pētnieki meklēja gan labās prakses piemērus, gan arī problēmas, tostarp tās, kas rodas, pieņemot lēmumus par dzīvesvietu un izglītības iegūšanas vietu bērniem ar garīga rakstura traucējumiem. Tika pētīti arī gadījumi, kad bērni ar garīga rakstura traucējumiem ir kļuvuši par noziegumu upuriem, lieciniekiem vai iespējamajiem izdarītājiem.

Pētījuma ietvaros tika sagatavoti vairāki ziņojumi gan par speciālistu izglītības iespējam par bērnu tiesību jautājumiem, gan par tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamību bērniem ar garīga rakstura traucējumiem:
1. risinot izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumus;
2. pieņemot lēmumus par bērna dzīvesvietu;
3. risinot situācijas, kad bērni ar garīga rakstura traucējumiem ir kļuvuši par noziedzīgo nodarījumu upuriem, lieciniekiem vai iespējamajiem izdarītājiem.

Balstoties uz visiem projekta ziņojumiem, RC ZELDA 2015. gada pavasarī sagatavoja nacionālā ziņojuma apkopojumu, kura pilnu pētījuma tekstu var lasīt šeit: Tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā (Adobe Reader, izmērs: 504,95KB).

 

1 Lielbritānija, Bulgārija, Čehija, Īrija, Lietuva, Rumānija, Slovēnija, Spānija, Ungārija


Comments are closed.