Cilvēktiesību dokumenti

Šajā sadaļā piedāvājam garīgās veselības jomai nozīmīgākās starptautiskās konvencijas, rekomendācijas un deklarācijas.

 


Comments are closed.