Organizācijas

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons www.apeirons.lv – organizācija cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā

Rīgas pilsētas "Rūpju bērnswww.rupjuberns.lv – biedrības darbības mērķis ir personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošana, kā arī atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās aug bērns ar garīga rakstura traucējumiem

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO www.sustento.lv – pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī

Krīzes centrs Skalbes www.skalbes.lv – sniedz psiholoģisko palīdzību iedzīvotājiem krīzes situācijās

Velku biedrība www.velki.lv – piedāvā attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem

 

Dienas aprūpes centri cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem:

DAC Cerību māja www.rupjuberns.lv – dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – Rēzeknes iela 2a, Rīga

DAC Cerību ligzda www.rupjuberns.lv – dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – Balvu iela 11, Rīga

DAC Cerību sala www.rupjuberns.lv – dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – Maskavas iela 221, Rīga

DAC Cerību tilts www.rupjuberns.lv – dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – Ieriķu iela 2b, Rīga

DAC Gaismas stars www.gaismasstars.lv – dienas aprūpes centrs personām ar psihiskās veselības traucējumiem – Pērnavas iela 62, Rīga

Fonds Kopā  – Raunas iela 64, Rīga

DAC Saule www.saule.org.lv – organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem – Ventspils iela 29, Rīga

DAC Saule Ezera filiāle www.sauleezera.lv – organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem – Ezera iela 21, Rīga

DAC Saulessvece www.svjp.lv – dienas aprūpes centrs personām ar psihiskās veselības traucējumiem – Hospitāļu iela 55, Rīga

 

Informācija par sociālās aprūpes centriem Latvijā atrodama Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv/text/390


Comments are closed.