2012

Saeima pieņēmusi apjomīgus likumu grozījumus, modernizējot rīcībspējas institūtu

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” atzinīgi novērtē Latvijas Republikas Saeimas pieņemtos grozījumus Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā. Ar šiem grozījumiem tiek mainīta kārtība kādā personai var ierobežot rīcībspēju. Līdz 2012. gada 1. janvārim likums paredzēja, ka … Продолжить чтение

Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegts pieteikums par nepamatotu brīvības atņemšanu personai ar garīga rakstura traucējumiem

Šodien ar biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC „ZELDA”) atbalstu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tika iesniegts pieteikums par nepamatotu brīvības atņemšanu personai ar garīga rakstura traucējumiem. Lieta saistīta ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu personām, kuras izdarījušas noziedzīgu … Продолжить чтение

Juridiskā komisija izskata RC ZELDA priekšlikumus par rīcībspēju

RC ZELDA kopš 2010. gada piedalās darbā grupā, kurā tiek skatīti jautājumi par grozījumiem rīcībspējas institūtā, kas tiek veikti, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2010. gada 27.decembra spriedumu lietā Nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”. Kopš … Продолжить чтение

Biedrībai „RC ZELDA” atļauts būt par amicus curiae administratīvajā lietā par rīcībspējas un aizgādnības jautājumiem

2012. gada aprīlī RC ZELDA sniedza viedokli administratīvajā lietā Nr. A420336312, sniedzot apsvērumus šādos jautājumos: — par to vai rīcībnespējīga persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt uzņemta kādā biedrībā par biedru?; — par to vai no tiesību normām vai … Продолжить чтение

Veikta ārvalstu labās prakses izpēte par izglītības un nodarbinātības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Šī gada aprīlī RC ZELDA pētniekiem pievienojās Naila Kirimova (Azerbaidžāna), kura Atvērtās sabiedrības institūta finansētā stažēšanās projekta ietvaros veica pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pētījumā analizēta ārvalstu labā prakse nodrošinot pieejamību izglītībā un … Продолжить чтение

Pārtulkots EP Cilvēktiesību komisāra tematiskais ziņojums par dzīvi sabiedrībā

Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC ZELDA) veikusi bijušā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra Tomass Hammarberga tematiskā ziņojuma tulkojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Kā RC ZELDA jau informēja, ziņojums sniedz plašu … Продолжить чтение

Izveidots papildus tālrunis juridiskajām konsultācijām

Ar 13.07.2012 papildus jau esošajam tālruņa numuram +371 67442828 esam izveidojuši jaunu tālruņa numuru, kas paredzēts tieši juridiskajām konsultācijām +371 22062460. Tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 9.00 — 17.00. Tāpat arī savus jautājumus var sūtīt elektroniski uz [email protected], vai … Продолжить чтение

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un citi starptautiskie cilvēktiesību dokumenti uzsver, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un tiem ir vienlīdzīgas tiesības uz cieņu un iekļaušanos sabiedrībā. Neskatoties uz to, liela daļa cilvēku … Продолжить чтение

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore Ieva Leimane – Veldmeijere trešdien, 6.jūnijā, piedalījās diskusijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kurā tika uzklausītas nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv personu ar … Продолжить чтение

Sāksies darbs pie atbalsta mehānisma izstrādes

2012.gada 10.aprīlī Ministru kabineta sēdē izskatīts Tieslietu ministrijas 2012.gada 23.marta informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos rīcības spējas tiesiskā regulējuma ieviešana». Tajā Tieslietu ministrija analizējusi, kādi grozījumi būtu nepieciešami spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai pilnvērtīgi varētu īstenot Civillikumā, Civilprocesa … Продолжить чтение

Darbu RC ZELDA sāk jauna juriste-pētniece

Ar 2012.gada 5.aprīli RC ZELDA darbu sāk juriste — pētniece Naila Kirimova no Azerbaidžānas. Naila  Atvērtās sabiedrības institūta finansētā projekta ietvaros veiks pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Naila ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību … Продолжить чтение

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs aicina dalībvalstis atzīt personu ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs šodien publicējis tematisko ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Ziņojums tapa laika posmā no 2011. gada aprīļa līdz decembrim, konsultējoties ar vairākām starptautiska un nacionāla mēroga sabiedriskajām organizācijām. … Продолжить чтение

RC ZELDA viedoklis par NRA 06.01.2012. publikāciju

RC ZELDA viedokli par Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) publikāciju «Savaldīs garīgi slimo mantkārīgos radus» lasīt šeit