Публикации

Sagatavots “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta kvalitatīvo un kvantitatīvo rezultātu rādītāju apkopojums un izvērtējums”

2019. gada 30. novembrī noslēdzās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Izmēģinājumprojekta ietvaros (laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim) atbalsta personas pakalpojums tika nodrošināts 332 personām no visiem Latvijas reģioniem. Atbalsta persona palīdzēja pilngadīgām personām ar … Продолжить чтение

Neļauj stereotipiem noteikt cilvēku dzīves. Apšaubi tos!

“Mani tur rāmjos, nevaru darīt to, kas man pašam ir svarīgi. Sabiedrība un ģimene netic maniem spēkiem, prasmēm. Vēlos, lai sabiedrība atbalstītu ar labu manus lēmumus, nevis visu laiku norādītu kā man ,,pareizi” dzīvot un domāt.” /Jānis/  Neļauj stereotipiem noteikt … Продолжить чтение

Laužam stereotipus: pieredzes stāsti “Ieraudzīt manī personību”

Viņi ir bīstami un agresīvi. Ar viņiem nav iespējams normāli komunicēt. Viņi ir pilnīgi nederīgi darba jomā. Tie ir tikai daži no stereotipiem, ar kuriem ikdienā nākas sadzīvot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Cilvēkiem, kuriem visu mūžu ir jāsadzīvo ar savu citādību un … Продолжить чтение

Aktuālākie tiesību un interešu aizsardzības jautājumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta, kas tika finansēts ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, laikā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) nodrošināja bezmaksas juridiskās konsultācijas Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem. … Продолжить чтение

Izdota “Rokasgrāmata: pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā”

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros atbalstītā projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” īstenošanas rezultātā izdevusi rokasgrāmatu, (size 1,8 MB) kurā atspoguļota Latvijai jauna personu … Продолжить чтение

Notikusi pētījuma «Deinstitucionalizācijas pieredzes analīze: citu valstu labās prakses piemēri un pieļautās kļūdas» prezentācija

2016. gada 29. janvārī biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) telpās Rīgā, Mārupes ielā 4-31, notika pētījuma «An Analysis of De-Institutionalization Experiences: Good Practice Examples and Failures» (Deinstitucionalizācijas pieredzes analīze: citu valstu labās prakses … Продолжить чтение

Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta, kas tika līdzfinansēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, laikā no 2015. gada 2. marta līdz 15. novembrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) nodrošināja bezmaksas juridiskās konsultācijas … Продолжить чтение

Izdots informatīvais materiāls «Kur meklēt palīdzību?» personām ar garīga rakstura traucējumiem

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem garīgiem traucējumiem “ZELDA”” izdevusi informatīvu kartiņu „Kur meklēt palīdzību?” ja persona ir cietusi no noziedzīga nodarījuma. Kartiņas mērķauditorija ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet tā būs noderīgs palīglīdzeklis ikvienam. Informatīvajā kartiņā sniegta informācija, ko darīt, … Продолжить чтение

Ресурсный Центр Зелда издал первую в Латвии брошюру о дееспособности

Ресурсный Центр Зелда издал первую в Латвии брошюру о дееспособности, ее ограничении и альтернативных механизмах защиты интересов людей с психическими заболеваниями и особенностями интеллектуального развития   РЦ Зелда, начиная с 2007 года, предлагает бесплатные юридические консультации людям с психическими заболеваниями … Продолжить чтение

RC ZELDA izdevusi Latvijā vienīgo brošūru, kurā apkopota informācija par rīcībspēju, tās ierobežošanu un alternatīvajiem mehānismiem personām ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA kopš 2007. gada nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Liela daļa no šīm konsultācijām, kuras nodrošina RC ZELDA juristi, ir tieši saistītas ar rīcībspējas jautājumiem, turklāt … Продолжить чтение

Eiropas Savienības Parlaments publicējis pētījumu par bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanu 10 ES dalībvalstīs

Eiropas Savienības Parlaments publicējis pētījumu par bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanu 10 ES dalībvalstīs. Pētījumu par situāciju Latvijā pēc ES Parlamenta pasūtījuma Beļģijas uzņēmuma Milieu vadībā veica RC ZELDA pētnieces – Ieva Leimane-Veldmeijere un Santa Skirmante. Pētījums angļu valodā pieejams … Продолжить чтение

Pētījums «Tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā»

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm1 veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās … Продолжить чтение

Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi

Pētījums: Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi Autors: Annija Mazapša, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA (RC ZELDA) juriste — pētniece Viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem ir saistīts ar vecāku, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, … Продолжить чтение

Publicēts pētījums par sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību

Autori: Linda Bērziņa, Džeordžiana George, Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Santa Skirmante Pētījuma ziņojumu izdevusi biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar Atvērtās sabiedrības fondu finansiālo atbalstu. Šis ziņojums publicēts Atvērtās sabiedrības fondu finansētā projekta “Ceļā uz ANO Konvencijas … Продолжить чтение

Информация для пользователей психиатрических услуг

Буклет  «Информация для пользователей психиатрических услуг», Рига, 2007 Автор: Ева Леймане – Велдмеийер и Инеса Зардиня Издатель: Рижский центр психиатрии и наркологии Финансирование: Европейский фонд EQUAL  и государственный бюджет Латвии. Буклет предназначен для лиц пользующихся психиатрическими услугами. Он содержит информацию … Продолжить чтение

Saeima pieņēmusi apjomīgus likumu grozījumus, modernizējot rīcībspējas institūtu

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” atzinīgi novērtē Latvijas Republikas Saeimas pieņemtos grozījumus Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā. Ar šiem grozījumiem tiek mainīta kārtība kādā personai var ierobežot rīcībspēju. Līdz 2012. gada 1. janvārim likums paredzēja, ka … Продолжить чтение

Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegts pieteikums par nepamatotu brīvības atņemšanu personai ar garīga rakstura traucējumiem

Šodien ar biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC „ZELDA”) atbalstu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tika iesniegts pieteikums par nepamatotu brīvības atņemšanu personai ar garīga rakstura traucējumiem. Lieta saistīta ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu personām, kuras izdarījušas noziedzīgu … Продолжить чтение

Juridiskā komisija izskata RC ZELDA priekšlikumus par rīcībspēju

RC ZELDA kopš 2010. gada piedalās darbā grupā, kurā tiek skatīti jautājumi par grozījumiem rīcībspējas institūtā, kas tiek veikti, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2010. gada 27.decembra spriedumu lietā Nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”. Kopš … Продолжить чтение

Biedrībai „RC ZELDA” atļauts būt par amicus curiae administratīvajā lietā par rīcībspējas un aizgādnības jautājumiem

2012. gada aprīlī RC ZELDA sniedza viedokli administratīvajā lietā Nr. A420336312, sniedzot apsvērumus šādos jautājumos: — par to vai rīcībnespējīga persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt uzņemta kādā biedrībā par biedru?; — par to vai no tiesību normām vai … Продолжить чтение

Оказание психиатрической помощь без согласия пациента

РЦ «ЗЕЛДА» при поддержке «Фонд Сороса- Латвия» издал буклеты под названием «Оказание психиатрической помощь без согласия пациента» Оказание психиатрической помощь без согласия пациента». Буклеты изданы с целью обеспечения дополнительной информацией пациентов, попавших  в психиатрическую больницу против своей воли. Буклеты изданы … Продолжить чтение

Veikta ārvalstu labās prakses izpēte par izglītības un nodarbinātības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Šī gada aprīlī RC ZELDA pētniekiem pievienojās Naila Kirimova (Azerbaidžāna), kura Atvērtās sabiedrības institūta finansētā stažēšanās projekta ietvaros veica pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pētījumā analizēta ārvalstu labā prakse nodrošinot pieejamību izglītībā un … Продолжить чтение

Pārtulkots EP Cilvēktiesību komisāra tematiskais ziņojums par dzīvi sabiedrībā

Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC ZELDA) veikusi bijušā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra Tomass Hammarberga tematiskā ziņojuma tulkojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Kā RC ZELDA jau informēja, ziņojums sniedz plašu … Продолжить чтение

Pētījums par atbalstītās lēmumu pieņemšanas modeļiem

Rīga, 2012 Autors: Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe) Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem «Zelda» Finansējums: Pētījumu finansējusi Atvērtās sabiedrības institūta Cilvēktiesību un pārvaldes dotāciju programma, kā arī daļēji sponsorējis Centrāleiropas Universitātes (Budapešta) fonds (CEUBPF) Šī pētījuma tapšanas iemesls bija … Продолжить чтение

Izveidots papildus tālrunis juridiskajām konsultācijām

Ar 13.07.2012 papildus jau esošajam tālruņa numuram +371 67442828 esam izveidojuši jaunu tālruņa numuru, kas paredzēts tieši juridiskajām konsultācijām +371 22062460. Tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 9.00 — 17.00. Tāpat arī savus jautājumus var sūtīt elektroniski uz [email protected], vai … Продолжить чтение

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un citi starptautiskie cilvēktiesību dokumenti uzsver, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un tiem ir vienlīdzīgas tiesības uz cieņu un iekļaušanos sabiedrībā. Neskatoties uz to, liela daļa cilvēku … Продолжить чтение

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore Ieva Leimane – Veldmeijere trešdien, 6.jūnijā, piedalījās diskusijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kurā tika uzklausītas nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv personu ar … Продолжить чтение

Sāksies darbs pie atbalsta mehānisma izstrādes

2012.gada 10.aprīlī Ministru kabineta sēdē izskatīts Tieslietu ministrijas 2012.gada 23.marta informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos rīcības spējas tiesiskā regulējuma ieviešana». Tajā Tieslietu ministrija analizējusi, kādi grozījumi būtu nepieciešami spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai pilnvērtīgi varētu īstenot Civillikumā, Civilprocesa … Продолжить чтение

Darbu RC ZELDA sāk jauna juriste-pētniece

Ar 2012.gada 5.aprīli RC ZELDA darbu sāk juriste — pētniece Naila Kirimova no Azerbaidžānas. Naila  Atvērtās sabiedrības institūta finansētā projekta ietvaros veiks pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Naila ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību … Продолжить чтение

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs aicina dalībvalstis atzīt personu ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs šodien publicējis tematisko ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Ziņojums tapa laika posmā no 2011. gada aprīļa līdz decembrim, konsultējoties ar vairākām starptautiska un nacionāla mēroga sabiedriskajām organizācijām. … Продолжить чтение

RC ZELDA viedoklis par NRA 06.01.2012. publikāciju

RC ZELDA viedokli par Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) publikāciju «Savaldīs garīgi slimo mantkārīgos radus» lasīt šeit

Psihiski saslimuša cilvēka tuviniekiem

Ziņu par to, ka kādam no ģimenes locekļiem ārsts konstatējis psihiskus traucējumus, tuvinieki uztver dažādi: vīrs un sieva pavisam citādi nekā vecāki, brāļi un māsas. Emociju gamma ir ļoti plaša: aizkaitinājums, kauns, dusmas pret saslimušo vai arī pret radušos situāciju kopumā utt. Buklets

Palīgmateriāls pacientam ar psihiskiem traucējumiem

Šī brošūra palīdzēs Tev saprast, ko sagaidīt no sava ārstējošā ārsta – psihiatra, pie kura Tu dodies ārstēties, un paskaidros, ko ir svarīgi pajautāt ārstam. Palīgmateriāls pacientiem ar psihiskiem traucējumiem

Mākslu terapija

Mākslu terapija Latvijā ir veselības aprūpes virziens, kas savā darbā izmanto mākslu (vizuāli plastisko mākslu, mūziku, deju, drāmu) radošu māksliniecisko procesu un pacienta refleksiju par šo procesu un/vai radīto darbu. Tajā, savukārt, atspoguļojas indivīda attīstība, spējas, individualitāte, intereses un konflikti. Mākslu terapijā  tiek izmantoti mākslu … Продолжить чтение

Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas

RC "ZELDA" ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu sagatavojis un izdevis bukletus pacientiem un tuviniekiem  "Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas" (195.71 KB) , lai sniegtu pamatinformāciju par LR Ārstniecības likumā noteikto stacionāšanas kārtību pacientiem, kuri nonākuši psihiatriskajā slimnīcā pret savu gribu.Bukleti izdoti … Продолжить чтение

Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes.

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veldmeijere, Rinalds Muciņš Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem «Zelda» Finansējums: Pētījums ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar … Продолжить чтение

Līdzīgs palīdz līdzīgam

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe), Ieva Leimane-Veldmeijere Finansējums: Rokasgrāmata veidota RC "ZELDA" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu … Продолжить чтение

Ziņojums par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešanu Latvijā.

Rīga, 2009 Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane — Veldmeijere, Rinalds Muciņš, Uldis Veits Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" Finansējums: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta), Sorosa fonds — Latvija. Pilnu ziņojuma tekstu lasīt  šeit (592.32 KB) … Продолжить чтение

Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai.

Buklets "Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai." Rīga, 2007 Autori: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets. Buklets sniedz ieteikumus … Продолжить чтение

Darbs: Informācija psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem

Rīga, 2007 Autori: IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets. Buklets sniedz pamatinformāciju psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem par darba tiesībām un darba meklēšanu — kas jāņem … Продолжить чтение

Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju sekmēšana Latvijā. Konceptuālie risinājumi.

post thumbnail

Rīga, 2007 Autors: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets Konceptuālie risinājumi atspoguļo Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un partnerorganizāciju īstenotā EQUAL projekta „Personu ar garīgiem … Продолжить чтение

Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes.

post thumbnail

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veldmeijere, Rinalds Muciņš Finansējums: Pētījums ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. … Продолжить чтение

Līdzīgs palīdz līdzīgam.

post thumbnail

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe), Ieva Leimane-Veldmeijere Finansējums: Rokasgrāmata veidota RC "ZELDA" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu … Продолжить чтение