Буклеты

Izdots informatīvais materiāls «Kur meklēt palīdzību?» personām ar garīga rakstura traucējumiem

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem garīgiem traucējumiem “ZELDA”” izdevusi informatīvu kartiņu „Kur meklēt palīdzību?” ja persona ir cietusi no noziedzīga nodarījuma. Kartiņas mērķauditorija ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet tā būs noderīgs palīglīdzeklis ikvienam. Informatīvajā kartiņā sniegta informācija, ko darīt, … Продолжить чтение

Ресурсный Центр Зелда издал первую в Латвии брошюру о дееспособности

Ресурсный Центр Зелда издал первую в Латвии брошюру о дееспособности, ее ограничении и альтернативных механизмах защиты интересов людей с психическими заболеваниями и особенностями интеллектуального развития   РЦ Зелда, начиная с 2007 года, предлагает бесплатные юридические консультации людям с психическими заболеваниями … Продолжить чтение

RC ZELDA izdevusi Latvijā vienīgo brošūru, kurā apkopota informācija par rīcībspēju, tās ierobežošanu un alternatīvajiem mehānismiem personām ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA kopš 2007. gada nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Liela daļa no šīm konsultācijām, kuras nodrošina RC ZELDA juristi, ir tieši saistītas ar rīcībspējas jautājumiem, turklāt … Продолжить чтение

Информация для пользователей психиатрических услуг

Буклет  «Информация для пользователей психиатрических услуг», Рига, 2007 Автор: Ева Леймане – Велдмеийер и Инеса Зардиня Издатель: Рижский центр психиатрии и наркологии Финансирование: Европейский фонд EQUAL  и государственный бюджет Латвии. Буклет предназначен для лиц пользующихся психиатрическими услугами. Он содержит информацию … Продолжить чтение

Оказание психиатрической помощь без согласия пациента

РЦ «ЗЕЛДА» при поддержке «Фонд Сороса- Латвия» издал буклеты под названием «Оказание психиатрической помощь без согласия пациента» Оказание психиатрической помощь без согласия пациента». Буклеты изданы с целью обеспечения дополнительной информацией пациентов, попавших  в психиатрическую больницу против своей воли. Буклеты изданы … Продолжить чтение

Psihiski saslimuša cilvēka tuviniekiem

Ziņu par to, ka kādam no ģimenes locekļiem ārsts konstatējis psihiskus traucējumus, tuvinieki uztver dažādi: vīrs un sieva pavisam citādi nekā vecāki, brāļi un māsas. Emociju gamma ir ļoti plaša: aizkaitinājums, kauns, dusmas pret saslimušo vai arī pret radušos situāciju kopumā utt. Buklets

Palīgmateriāls pacientam ar psihiskiem traucējumiem

Šī brošūra palīdzēs Tev saprast, ko sagaidīt no sava ārstējošā ārsta – psihiatra, pie kura Tu dodies ārstēties, un paskaidros, ko ir svarīgi pajautāt ārstam. Palīgmateriāls pacientiem ar psihiskiem traucējumiem

Mākslu terapija

Mākslu terapija Latvijā ir veselības aprūpes virziens, kas savā darbā izmanto mākslu (vizuāli plastisko mākslu, mūziku, deju, drāmu) radošu māksliniecisko procesu un pacienta refleksiju par šo procesu un/vai radīto darbu. Tajā, savukārt, atspoguļojas indivīda attīstība, spējas, individualitāte, intereses un konflikti. Mākslu terapijā  tiek izmantoti mākslu … Продолжить чтение

Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas

RC "ZELDA" ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu sagatavojis un izdevis bukletus pacientiem un tuviniekiem  "Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas" (195.71 KB) , lai sniegtu pamatinformāciju par LR Ārstniecības likumā noteikto stacionāšanas kārtību pacientiem, kuri nonākuši psihiatriskajā slimnīcā pret savu gribu.Bukleti izdoti … Продолжить чтение

Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai.

Buklets "Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai." Rīga, 2007 Autori: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets. Buklets sniedz ieteikumus … Продолжить чтение

Darbs: Informācija psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem

Rīga, 2007 Autori: IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets. Buklets sniedz pamatinformāciju psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem par darba tiesībām un darba meklēšanu — kas jāņem … Продолжить чтение