Juridiskā palīdzība

RC “ZELDA” nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem jautājumos, kas skar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību. Konsultācijas tiek sniegtas pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 67442828 vai 22062460.

RC “ZELDA” veic arī stratēģisko tiesvedību sabiedrības interesēs. Šobrīd stratēģiskās tiesvedības prioritāte ir ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti īstenošana, īpaši 12. panta (tiesības uz rīcībspēju) un 19.panta (tiesības uz neatkarīgu dzīvi sabiedrībā) īstenošana.

Stratēģiskās tiesvedības sasniegumi:


Comments are closed.