Izveidota Resursu Centra “ZELDA” sociālo pakalpojumu struktūrvienība “Sabiedrība visiem”

11.08.2016.

Labklājības ministrija, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, nolemj reģistrēt Resursu Centra “ZELDA” sociālo pakalpojumu struktūrvienību “Sabiedrība visiem” un tā sociālā pakalpojuma veidu “Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums” valsts informācijas sistēmā “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs”.

 Struktūrvienības mērķis ir veicināt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā izglītības sistēmā.


Comments are closed.